ERHVERVSLEJERET  

Erhvervslejekontrakter, udarbejdelse/rådgivning · Lejeforhøjelse og -nedsættelse, herunder markedslejesager · Ophævelse og opsigelse · Fraflytningsopgør · Due diligence ved overdragelse/erhvervelse af fast ejendom · Øvrige forhold · Undervisning

Advice Advokatfirma er specialister indenfor lejeret, herunder erhvervslejeret, og yder med mange års erfaring på området en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, blandt andet til ejendomsudviklere, ejendomsinvestorer, administratorer samt ejere og lejere af fast ejendom.

Lejeretlig rådgivning er en vigtig del af advokatfirmaets profil, og vi bestræber os på at være med til at præge og udvikle retsområdet, der er i konstant udvikling, også på det lovgivningsmæssige område.

I den forbindelse kommer vores mangeårige erfaring klienterne til gode.

Peter Steen Hansen har været med til at undervise og eksaminere kommende advokater i erhvervs- og boliglejeret på Advokatsamfundets advokatfuldmægtig uddannelse, ligesom han i høringsprocessen omkring den større lejelovsændring, der blev vedtaget pr. 1. januar 2015, fungerede som advokatsamfundets eksterne rådgiver. Endelig har Peter Steen Hansen fungeret som lægdommer ved boligretterne i København, Lyngby og Glostrup.

 

Sluttelig har Peter Steen Hansen stiftet hjemmesiden lejeretExperten.dk, som er en kommerciel rådgivningsplatform indenfor bolig- og erhvervslejeret.

Advice Advokatfirma er tillige specialister indenfor boliglejeret, se nærmere under beskrivelsen af dette fagområde.

 

ERHVERVSLEJERET > klik & læs

FAGOMRÅDER

KONTAKT 

PERSON

Peter_closeup_ny.jpg