top of page
Kirsten Reimers-Lund

Advokat (H) · Mobil tlf.: +45 33 23 84 23 · E-mail: krl@advicelaw.dk 

Kirsten Reimers-Lund er specialiseret indenfor familie- og arveret, herunder international familieret. Hun har spillet en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere.

Kirsten Reimers-Lund har stor proceserfaring og har møderet for Højesteret. Hun er endvidere uddannet mediator.

Kirsten Reimers-Lund rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører sager i retten herom, når dette er nødvendigt. Hun rådgiver om og udfærdiger ægtepagter og testamenter, og hun behandler såvel dødsboer som ægtefælleskifter efter separation eller skilsmisse.

Endelig har Kirsten Reimers-Lund stor erfaring i bistand i forbindelse med børnebortførelser, og hun rådgiver i den forbindelse i sager om bortførelse af børn til eller fra Danmark.

 

bottom of page