Peter Steen Hansen

Advokat/Partner · Mobil tlf.: +45 60 35 39 99 · E-mail: psh@advicelaw.dk 

 

Peter Steen Hansen arbejder hovedsageligt med lejeret, såvel erhvervs- som boliglejeret. 

 

Han besidder en meget stor specialistviden og erfaring. Klienter strækker sig fra kommuner, ejendomsudviklere og ejendomsinvestorer til private, som måtte være kommet i klemme i den lejeretlige jungle.

Peter Steen Hansen varetager også sager relaterende til almennyttige boliger.

Peter Steen Hansens mangeårige erfaring bruges endvidere udadtil. Således har han i en årrække fungeret som lægdommer ved boligretterne i blandt andet København og Lyngby og undervist kommende advokater i erhvervs- og boliglejeret på Advokatsamfundets advokatfuldmægtig uddannelse. Han har endvidere i forbindelse med ministeriets høring om ændringerne til den pr. 1. januar 2015 vedtagne større lejelovsændring fungeret som advokatsamfundets eksterne rådgiver. 

Sluttelig er Peter Steen Hansen stifter af hjemmesiden lejeretExperten.dk, som er en kommerciel rådgivningsplatform indenfor bolig- og erhvervslejeret.