top of page
Søren Lindahl

Advokat (H)/Partner · Mobil tlf.: +45 31 31 56 90 · E-mail: sli@advicelaw.dk 

Søren Lindahl er procesadvokat og har opdyrket retssagsbehandling som et særskilt speciale. Han arbejder med retssager ud fra den filosofi, at varetagelsen af en sag er et særskilt håndværk, der kræver grundighed, erfaring og indgående kendskab til de processuelle spilleregler. Søren Lindahl fører mange retssager årligt, primært indenfor emner relaterende til entreprise og fast ejendom, men også på andre retsområder som forældelse, aftalefortolkning, erstatningssager mv.

Søren Lindahl har arbejdet specialiseret med entrepriseret helt tilbage fra sin tid som advokatfuldmægtig, både på kontraktsiden og tvistesiden. Han har et indgående kendskab til de entrepriseretlige regelsæt og praksis på området og har ført flere voldgiftssager om entrepriseretlige emner.

Derudover arbejder Søren Lindahl med en række andre emner indenfor fast ejendom og har andelsboligret og ejerlejlighedsforhold – og i den forbindelse foreningsretten – som supplerende specialer. Endelig behandler Søren Lindahl andre sagstyper beslægtet med fast ejendom, herunder naboretlige tvister, mangelsager, hævdsager mv. 

 

bottom of page