top of page

ANSÆTTELSESRET

Ansættelseskontrakter · Direktørforhold · Funktionærforhold · Ophør · Sygdom og fravær · Tvister

Advice Advokatfirma yder kvalificeret rådgivning vedrørende hele det ansættelsesretlige forløb lige fra forhandling og udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter, udarbejdelse af interne retningslinjer og medarbejderhåndbøger til regulering af forholdene for medarbejderne, løsning af tvister mellem medarbejder og arbejdsgiver under ansættelsesforholdets beståen, samt, når det ender knap så lykkeligt, udarbejdelse af advarsler og opsigelses- og bortvisningsskrivelser. Vi medvirker endvidere ved forhandling og udarbejdelse af fratrædelsesordninger.

Skulle en konkret tvist mellem parterne imidlertid alligevel gå i hårdknude, så varetager vi naturligvis også vores klients interesser i retten eller for voldgiftsretten.

Derudover rådgiver Advice Advokatfirma om bonus- og incitamentsordninger, barsels- og orlovsregler, ligesom vi naturligvis har styr på reglerne om mulighedserklæringer og sygefraværssamtaler i tilfælde af en medarbejders sygdom.

Advice Advokatfirma rådgiver såvel virksomheder som medarbejdere.

ANSÆTTELSESRET > klik & læs

bottom of page