top of page

IMMATERIALRET  

Etablering af rettigheder · Håndhævelse · Kommercialisering

Værdien af immaterielle rettigheder, såsom varemærker, domænenavne, design, brugsmodeller og patenter, bare stiger og stiger.

 

På samme tid bliver det mere og mere vigtigt for de virksomheder, der besidder sådanne rettigheder, at beskytte disse effektivt, således at der ikke uberettiget sker en udnyttelse, der kan ende med at være ødelæggende for den pågældende virksomhed.

 

Hos Advice Advokatfirma har vi ikke blot forstand på at etablere og sikre sådanne rettigheder, uanset om det måtte dreje sig om varemærker, designrettigheder, domænenavne, ophavsrettigheder eller patenter.

 

Vi har mindst lige så meget fokus på den efterfølgende reelle beskyttelse af allerede formelt beskyttede rettigheder.

 

Advice Advokatfirma bistår således blandt andet med at tage kontakt til rettighedskrænkeren med henblik på ophør af krænkelsen. Viser dette sig ikke tilstrækkeligt, medvirker vi naturligvis ved anlæggelse af krænkelsessager, herunder ved nedlæggelse af fogedforbud, således at krænkelsen bringes til ophør, samt ved eventuel forfølgelse af et økonomisk krav.

 

Endelig bistår vi meget gerne med kommercialiseringen af de immaterielle rettigheder, eksempelvis ved assistance til udarbejdelse af licensaftaler eller andre former for rettighedsaftaler omfattende de pågældende rettigheder.

IMMATERIALRET > klik & læs

KONTAKT 

PERSON

bottom of page