top of page

LEJERET 

Lejeretlige tvister · Lejefastsættelse og lejeregulering · Vedligeholdelse og istandsættelse af ejendomme/lejemål · Ophævelse/opsigelse af lejemål

· Øvrige forhold · Retshjælp og fri proces

Advice Advokatfirma rådgiver om såvel bolig- som erhvervslejeret, og flere af de retssager, vi fører, er indenfor det lejeretlige område. Advokat Morten Bro beskikkes jævnligt som advokat for lejere i fogedretten.

På lejerside bistår vi oftest med tvistesager, herunder sager om lejens størrelse og sager, hvor et lejemål er opsagt eller ophævet. I tvistesager accepterer vi ofte at føre sagen under en retshjælpsforsikring eller via fri proces, hvis dette kan opnås, således at lejerens omkostninger ved sagens førelse er begrænsede.

 

I erhvervslejeforhold bistår vi eksempelvis med kontraktforhandling, markedslejesager og fraflytningstvister.

 

Vi rådgiver også på udlejerside og bistår også her med udarbejdelse af kontrakter, forhandlinger, sager om lejens størrelse, tvister mv.

Advice Advokatfirma er tillige specialister indenfor erhvervslejeret, se nærmere under beskrivelsen af dette fagområde.

KONTAKT 

PERSON

bottom of page