top of page

TENANCIES LAW 

Landlord and tenant disputes · Determination of rent and rent adjustment · Maintenance, repair and refurbishment of buildings/leased premises · Termination of lease agreements · Other matters · Legal assistance and free legal aid

Advice Advokatfirma rådgiver om såvel bolig- som erhvervslejeret, og flere af de retssager, vi fører, er indenfor det lejeretlige område. Advokat Morten Bro beskikkes jævnligt som advokat for lejere i fogedretten.

På lejerside bistår vi oftest med tvistesager, herunder sager om lejens størrelse og sager, hvor et lejemål er opsagt eller ophævet. I tvistesager accepterer vi ofte at føre sagen under en retshjælpsforsikring eller via fri proces, hvis dette kan opnås, således at lejerens omkostninger ved sagens førelse er begrænsede.

 

I erhvervslejeforhold bistår vi eksempelvis med kontraktforhandling, markedslejesager og fraflytningstvister.

 

Vi rådgiver også på udlejerside og bistår også her med udarbejdelse af kontrakter, forhandlinger, sager om lejens størrelse, tvister mv.

Advice Advokatfirma er tillige specialister indenfor erhvervslejeret, se nærmere under beskrivelsen af dette fagområde.

DISCIPLINES

CONTACT 

PERSON

bottom of page